top of page

Zorg voor onze Golfbaan


Jullie hebben het zeker reeds gemerkt : ter hoogte van de bunkers en greens zijn er witte lijnen verschenen in het gras, vaak ook met een pijl voor de richting. Het is de bedoeling dat witte lijnen NIET worden overschreden met trolleys of buggies. Deze maatregel is bedoeld om de greens, voorgreens en ruimtes tussen de bunkers gaaf te houden en te zorgen dat het gras er in goede staat blijft. Daarom vragen wij met aandrang aan ALLE spelers om de witte lijnen te respecteren. Het is ook belangrijk om spelers die niet vertrouwd zijn met ons terrein aan te geven dat de witte lijnen niet mogen overschreden worden.

Ik maak ook van de gelegenheid gebruik om nogmaals aandacht te vragen voor :

-  Het correct aanharken van de bunkers na bunkershots en het terugplaatsen van de harken op de juiste wijze.

-  Het herstellen van pitchmarks op de greens, ook deze die niet van de speler zelf zijn.

-  Het zorgen voor respect voor etiquette en het vlotte verloop van het spel door onder andere :

o   Trolleys steeds in de richting van de volgende hole te plaatsen.

o   Scores pas te noteren op de afslag van de volgende hole.

o   De green meteen te verlaten na het uitholen van de flight.

o   Pas af te slaan wanneer de vorige flight de hole heeft verlaten.

o   Flights die beduidend sneller spelen te laten voorgaan.

o   De gekende ‘FORE’ code te gebruiken bij afgeweken ballen die gevaar voor medespelers kunnen betekenen.

o   De regel van ‘Ready golf’ toe te passen (wie klaar is kan spelen).

o   Geen geluid te maken en niet meer te bewegen wanneer iemand gaat afslaan.

o   Op voldoende afstand zijdelings achter de speler die afslaat te gaan staan.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking !


116 views

Comments


bottom of page