top of page

HISTORIEK

In 1880 werd de Stekense pannenbakkerij „Tuilerie Sainte Marie“ bestuurd door Jan Baptist Van der Steichel, in de volksmond „Baas Jan“ genoemd, in opdracht van de familie de Hemptinne uit Gent. In 1929 hield de „Tuilerie Sainte Marie“ op te bestaan en werd ze omgevormd tot de steenbakkerij „Briquetteries de Stekene et de Thielrode“. In 1960 kocht Paul Van der Steichel (1913 – 1998), voormalig directeur van de steenbakkerij in Stekene en kleinzoon van Baas Jan, de steenbakkerij in de wijk “Het Hol”, dat toen nog tot Kemzeke behoorde.

In 1969 werd de werking van de steenbakkerij door Felix Van der Steichel gefilmd met een super 8mm filmapparaat. (Originele film op Youtube). Aansluitend werd een intervieuw met Paul en zoon Alain Van der Steichel afgenomen door Paul Vereecken Youtube film.

In de jaren ‘ 70 koopt de familie Van der Steichel de nabijgelegen steenbakkerij “De Bock” langs de Kattestraat en werd met de nodige vergunningen begonnen met het vullen van de ontgonnen kleiputten met inerte afvalstoffen van de firma Sidmar (nu ArcelorMittal) uit Zelzate. Begin van de jaren ’80 werd beslist de steenbakkerijen te stoppen wegens het vooruitzicht van zeer zware investeringen om de steenbakkerij te moderniseren. De putten langs de toenmalige Nieuwstraat (nu Reepstraat Sint-Gillis-Waas) werden verkocht aan Sidmar (nu ArcelorMittal) en de putten langs de Kattestraat werden verkocht aan de Intercommunale Land van Waas (nu Interwaas). De familie Van der Steichel behield ongeveer 6,5 hectare, waarvan 4 hectare gevulde kleiputten. In die periode werd beslist grondonderzoeken te laten uitvoeren in functie van een eventuele sanering. De grondonderzoeken wezen echter uit dat er geen vervuiling werd vastgesteld, noch grond-, water-, of luchtvervuiling.

Ca. 2004 ontstond bij Felix Van der Steichel (zoon van Paul) de idee om op de gronden van de toenmalige steenbakkerij een golfbaan te realiseren. Het project kreeg langzaamaan vorm na positief advies van toenmalig burgemeester De Rudder van Sint-Gillis-Waas en golfexpert Piet Vandenbussche die een positieve golftechnische en financiële studie naar voren bracht. Er werd onmiddellijk geopteerd voor een 18-holes golfbaan. Het golfproject wordt ook door Interwaas en ArcelorMittal gesteund, al waren de putten van ArcelorMittal (via hun dochtermaatschappij Ekosto nv) nog in uitbating en kon de 18-holes maar binnen 30 jaar worden gerealiseerd.

In 2008 kocht Felix Van der Steichel 5,5 hectare gevulde kleiputten van ArcelorMittal. De internationaal bekende golfarchitect Bruno Steensels, tekende de plannen voor de realisatie van een 18-holes baan. In 2013 werd door de Vlaamse regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) definitief goedgekeurd voor een oppervlakte van nagenoeg 50 hectare tot recreatief golfgebied en, voor het gedeelte nog te ontginnen gebied van ArcelorMittal ( Ekosto nv), nabestemming golf. In 2014 kocht DEC/DEME de firma Ekosto van ArcelorMittal en nam het princiepsakkoord met de nabestemming over van ArcelorMittal.

Vanaf 2014 werd de beslissing genomen om te werken in 3 fasen in functie van de soorten golfterreinen opgesomd in het golfmemorandum van het Vlaamse gewest. Fase 1 is de oprichting van een golfschool type 1 van maximaal 8 hectare. Dit heeft het voordeel dat de vergunningen dienen aangevraagd te worden aan de gemeente (i.p.v. het gewest) en dat de kosten voor een project milieu effectenrapport (nagenoeg € 60.000) kunnen gespaard worden. De golfschool bestaat uit een driving range, putting green en 6 holes waarvan 2 par 4 en 4 par 3. Tevens worden de oude paardenstallen omgebouwd tot voorlopig clubhuis. 1 April 2017 was de officiële opening van de golfschool (driving range & putting green). Een jaar later, op 8 april 2018, werden de 6 holes vrijgegeven… In een latere fase worden 9 holes en aansluitend 18 holes aangelegd.

Club informatie: About Us
spoco Felix-3.jpg

FELIX VAN DER STEICHEL

Gedelegeerd bestuurder

PAUL-HENRI VAN DER STEICHEL

Gedelegeerd bestuurder

spoco Paul-Henri-3.jpg
190312 Brasserie Wase Golf-0444.jpg

ANNELEEN VAN DEN BERGEN

Secretariaatsverantwoordelijke

MARGIE ADRIATICO

Chef kok

margie3.jpg
190312 Brasserie Wase Golf-0223.jpg

KATHY VAN DER HAEGHEN

Zaalverantwoordelijke

bottom of page