top of page

Praktijkgevallen getoetst aan de Golfregels


Een hardnekkig misverstand zullen we eens voor altijd uit de wereld helpen.

Er kan discussie ontstaan wanneer iemand zijn bal wil uitholen op de green terwijl de bal van een andere speler nog in de hole ligt.

Praktijkvoorbeeld : speler A en speler B zijn in dezelfde flight en hun bal ligt op de green.

De bal van speler A ligt op 15 m van de hole en de bal van speler B op slechts 1 meter van de hole. Volgens de etiquette laat speler B zijn medespeler A voorgaan om te putten aangezien die verder van de pin ligt.

Speler A doet een prachtige put en de bal valt in de hole.

Speler B wacht niet tot speler A bij de hole is om zijn bal er uit te nemen maar wil zijn bal direct putten en slaagt daar ook in, zodat nu beide ballen in de hole liggen en mekaar raken.

Resulteert dit in strafpunten voor één van de spelers ? Het antwoord is NEE !

Waarom niet ? De bal die reeds in de hole lag is ‘niet meer in het spel’ !

Een bal die is uitgeholed wordt beschouwd als niet meer in het spel zijnde en wanneer een bal van een andere speler deze bal raakt door bijvoorbeeld uit te holen wanneer de bal van de medespeler zich nog in de hole bevindt dan is er helemaal niks aan de hand want de eerste bal is dus niet meer in het spel.


84 views

Comments


bottom of page