top of page

Praktijkgevallen getoetst aan de golfregels


In deze rubriek komen iedere maand een aantal praktijkgevallen aan bod en toetsen we deze met wat de golfregels hierover zeggen. Deze praktijkgevallen worden gekozen aan de hand wat we dagelijks meemaken op de baan tijdens wedstrijden en oefenrondes.


Bal onspeelbaar verklaren. Wanneer mag ik beslissen dat mijn bal onspeelbaar is, wat is het gevolg en hoe moet ik te werk gaan ?


Een speler mag steeds en overal op de baan besluiten dat zijn bal onspeelbaar is, behalve als de bal in een hindernis ligt (rode of gele paaltjes).

Eens de speler beslist dat zijn bal onspeelbaar is betekent dat één strafslag.

Hoe te werk gaan ?

Optie 1 : Procedure van ‘slag en afstand’ (stroke and distance) : dit betekent je slaat opnieuw af vanaf de plaats waar je de laatste keer de bal hebt geslagen.

(Dit mag zelfs wanneer de oorspronkelijke bal niet is gevonden of geïdentificeerd !)

Optie 2 : Recht naar achteren ontwijken. Je mag de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen achter de plek van de oorspronkelijke bal op een lijn die vanaf de hole recht door de plak van de oorsponkelijke bal naar achter loopt. (Er is geen limiet op hoever naar achter dit mag !). Op die lijn mag je een bal droppen en de dropzone is één clublengte groot vanaf het punt waar de bal het eerst de grond raakt na het droppen.

Beperkingen van de dropzone :

a) niet dichter bij de hole dan waar de oorspronkelijke bal lag

b) mag in elk gebied van de baan zijn maar moet in hetzelfde gebied zijn waar de bal het eerst de grond raakte na het droppen.

Optie 3 : Zijwaarts ontwijken. Je mag de bal droppen in een zijwaartse dropzone met volgende kenmerken :

a) Referentiepunt is de plek van de oorspronkelijke bal

b) Afmeting van de dropzone : twee clublengtes vanaf het referentiepunt.

c) Beperkingen : niet dichter bij de hole, moet in zelfde gebeid van de baan zijn waar de bal na droppen eerst de grond raakt.

Wordt deze regel niet correct toegepast dan speel je de bal van een verkeerde plaats en geldt de algemene straf van 2 strafslagen.


Hoe zit dat nu met die gele en rode paaltjes, wat is het verschil en wat moet ik doen als mijn bal in een zone met gele of rode paaltjes terecht komt ?


Gele paaltjes markeren waterhindernissen of andere hindernissen die loodrecht op de speelrichting liggen.

Rode paaltjes markeren laterale hindernissen (water of andere) die evenwijdig aan de speelrichting liggen.

Het enige verschil tussen de twee types van hindernissen is dat je bij rode hindernissen één extra optie hebt om te ontwijken: namelijk zijwaarts ontwijken.

In beide gevallen (geel en rood) zijn er volgende opties om je bal te spelen :

Optie 1 : De bal spelen zoals hij ligt (vanuit de hindernis) en zonder strafpunten. Daarbij mag je in de hindernis de grond raken met je club, ook bij een oefenswing. Je mag losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels verwijderen. Opgelet echter dat daarbij je bal niet beweegt !

Optie 2 : Ontwijken via ‘slag en afstand’ procedure. Dus terug naar waar je had afgeslagen voor de bal in de hindernis kwam en met 1 strafslag !

Optie 3 : Recht naar achteren ontwijken : Je mag de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen achter de plek waar de bal de grens van de hindernis heeft gekruist op een lijn die vanaf de hole recht door die plek naar achter loopt. (Er is geen limiet op hoever naar achter dit mag !). Op die lijn mag je een bal droppen en de dropzone is één clublengte groot vanaf het punt waar de bal het eerst de grond raakt na het droppen, ook met 1 strafslag.

Beperkingen van de dropzone :

a) niet dichter bij de hole dan waar de oorspronkelijke bal lag,

b) mag in elk gebied van de baan zijn - behalve in dezelfde hindernis - maar moet in hetzelfde gebied zijn waar de bal het eerst de grond raakte na het droppen.

Indien je bal in een rode hindernis is terechtgekomen is er nog een vierde mogelijkheid !

Extra optie voor rode hindernis : zijwaarts ontwijken

Het referentiepunt voor zijwaarts ontwijken is het punt waar de bal de lijn tussen de rode paaltjes heeft gekruist. Vanaf dat referentiepunt mag een bal worden gedropt in een zone van 2 clublengtes groot en niet dichter bij de hole dan het referentiepunt.

Ook hier gebeurt dit met 1 strafslag.


Mijn bal ligt in de rough in het hoge gras of op de semi-rough in vers gemaaid gras en ik wil een oefenslag doen, wat nu ?

Mijn bal ligt onder een struik en er zitten takken of twijgen in de weg om mijn positie in te nemen of mijn swing uit te voeren, wat doe ik ?

Volgende acties geven aanleiding tot de algemene straf van 2 strafslagen :

- Alle acties die er toe leiden om de ligging van de bal of de swing positie te verbeteren zoals :

o Platdrukken of plattrappen van gras of begroeing rond de bal

o Wegslaan van het gras door één of meerdere oefenswings uit te voeren

o Uittrekken van gras of begroeing om de bal vrij te maken

o Wegslaan van versgemaaid gras waar de bal in is terecht gekomen

o Afbreken van takken of twijgen om mijn positie te verbeteren

o Afbreken van begroeing, takken of twijgen die hinderlijk zijn voor je stand, je swing of de balpositie.

Vaak is het verstandiger je bal onspeelbaar te verklaren en een strafslag te nemen in plaats van het risico te nemen op 2 strafslagen of één of meer mishits.

122 views

Comentarios


bottom of page