top of page

Praktijkgevallen getoetst aan de golfregels


Ingaand op de vraag van een aantal leden van WaseGolf zal ik regelmatig aandacht besteden aan golfregels aan de hand van praktische gevallen die wij meemaken tijdens wedstrijden en oefenrondes.


De volgende 3 gevallen die reeds de revue passerden tijdens wedstrijden en oefenrondes behandel ik deze keer :


1) Preferred lies

Over ‘preferred lies’ bestaan nogal wat misverstanden.

Als op de website van de Club waar je speelt of bij aankondiging op de borden aan de afslag of bij het Clubhouse duidelijk vermeld is dat ‘preferred lies’ geldig zijn dan mag je op de fairway de bal plaatsen.

Op dat moment maakt dit deel uit van een ‘Local rule’.

De Commissie ter plaatse bepaalt wat de Local Rule op dat moment inhoudt.

Over het algemeen betekent ‘preferred lies’ dat je de bal op de fairway mag opnemen (na deze eerst te markeren ! ) en dat de bal mag schoongemaakt worden en teruggeplaatst mag worden in een uitwijkzone (relief area) van (naargelang de local rule) één kaartlengte (of één clublengte) achter het referentiepunt (markering) en niet dichter bij de pin én in de algemene zone (general area).

Tenzij anders gespecifieerd door de Comissie zijn ‘preferred lies’ NIET van toepassing in de Rough ! Dat wordt nogal eens vergeten bij het toepassen van ‘preferred lies’.

Indien de speler de bal op de fairway opneemt (ook bij ‘preferred lies’) zonder deze te markeren resulteert dat in 1 strafpunt.

Indien de regel voor het uitwijken niet correct wordt toegepast geldt de algemene straf (general penalty) van 2 strafpunten wegens het spelen van de bal van de verkeerde plaats.


2) Spelen van de bal op de afslagplaats nadat deze reeds in het spel is (na een mislukte slag) maar nog binnen de grenzen van de tee-box ligt.

Wanneer de bal op de afslagplaats ligt na een slag (zoals een opgeteede bal na een slag waarbij de bal werd gemist) of na het toepassen van een ontwijkprocedure, mag de speler :

- De bal opnemen of bewegen zonder straf en

- Deze bal of een andere bal spelen van een willekeurige plek binnen de afslagplaats vanaf een tee of van de grond, inclusief de bal spelen zoals hij ligt.

Past de speler deze regel verkeerd toe dan geldt de algemene straf (general penalty) van 2 strafpunten voor het spelen van de bal van de verkeerde plaats.


3) Bal wisselen tijdens een ronde

Bij het spelen van een ronde mag je tussen 2 holes in je bal steeds vervangen.

Het is aan te bevelen dit te melden aan je medespelers en ook aan te geven met welke bal je speelt en deze te voorzien van een merkteken.

Er is nog een geval waarbij je je bal mag wisselen of vervangen en dat zelfs binnen het spelen van dezelfde hole, namelijk wanneer je moet droppen omwille van een uitwijkprocedure.

111 views

Comments


bottom of page