top of page

Nieuwe Policy Wedstrijden

Policy Wedstrijden : Inschrijven-Flight samenstelling-Annulering- Betaling – Q/ NQ


1) Flight samenstelling bij wedstrijden

o Algemene regel is dat de shuffling via het i-Golf systeem bepaalt hoe de flights zijn samengesteld. In principe wordt daar niet van afgeweken behoudens hieronder vermelde gevallen.

o Wijzigingen aanbrengen in de flights kan uitzonderlijk enkel in volgende gevallen :

* Verantwoordelijke Captain voor de wedstrijd plaatst zijn starters in eerste en/of laatste flights (enkel in verband met organisatie).

* Wanneer blijkt dat een flight onevenwichtig is samengesteld (bijvoorbeeld allemaal hoge handicaps samen). Het systeem houdt daar normaal gezien wel al rekening mee.

* Koppels die deelnemen kunnen wel in flights komen die niet te ver uiteen liggen (er wordt onderzocht of dit als parameter in het systeem ingesteld kan worden)

* Iemand valt alleen in een flight doordat spelers niet opdagen wegens ziekte of overmacht situatie (ongeval, te late aankomst deelnemer(s)).

o Volgende situaties worden niet erkend als geldige reden om de flight samenstelling te wijzigen:

* Samen een buggy huren

* Samen naar de wedstrijd rijden

* Voorkeur of onwil om wel of niet te spelen met bepaalde deelnemers

* Vroeger naar huis moeten of pas later kunnen aankomen

2) Deadline inschrijvingen en betalingen wedstrijdfee

- Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 48 uur voor de wedstrijddag, tenzij anders aangegeven in de INFO in i-Golf.

- Wedstrijdfee dient op rekening SPOCO te staan uiterlijk 48 uur voor de wedstrijddag. Op dat moment wordt via shuffling in i-Golf de flight samenstelling bepaald. Opgelet ! Wie niet (tijdig) betaald heeft komt niet op de startlijst.

(Secretariaat en/of bevoegde Captain checken desgevallend ook binnengekomen betalingen maar de speler is uiteindelijk verantwoordelijk om te zorgen dat hij/zij betaald heeft)

3) Annuleren

o Annuleren is enkel mogelijk tot 48 u voor de wedstrijddag (vooraleer geshuffeld wordt). Dit moet telefonisch gebeuren bij het secretariaat en/of de bevoegde Captain. Indien tijdig bekend gemaakt mag dit ook via email of Whatsapp aan de bevoegde Captain.

o Annuleren nadat de startlijst is opgemaakt is niet meer mogelijk.

o Bij niet aangekondigde ‘no show’ wordt de wedstrijdfee niet terugbetaald. (Uitzondering geldt voor ziekte of overmacht op de dag zelf)

o Slechte weersomstandigheden zijn geen reden om te annuleren (regen, wind, koude, hitte… ) .

o In enkele uitzonderlijke gevallen kan de greenfee wel worden terugbetaald door Spoco. (overmacht door ziekte, ongeval, sterfgeval, …)

4) Qualifying en Non Qualifying

- Bij inschrijving voor externe wedstrijden dient te speler expliciet vooraf te vermelden of hij/zij NON qualifying speelt. Voor wedstrijden op de club moet dit aangegeven worden bij afhalen scorecard.

- Een wedstrijd is in principe altijd Qualifying. Wij laten uitzonderlijk Non Qualifying toe maar de keuze gebeurt vooraf en is definitief.

- Non Qualifying spelers worden ook gemixt in flights met Qualifying spelers. Er worden geen aparte Non Qualifying flights voorzien.

- Scorecards moeten verplicht ingediend worden wanneer men op de startlijst staat.

- Een speler die op de startlijst staat en zijn kaart niet indient of weigert deze in te dienen zal ingeschreven worden als ‘onrechtmatige opgave’

189 views

Comments


bottom of page