top of page

Matchplay competitieWegens buitengewoon succes is het aantal deelnemers dat kan inschrijven voor de Matchplay competitie uitgebreid. De oorspronkelijke 64 plaatsen waren al snel volgeboekt. Daarom zijn nog eens 16 nieuwe plaatsen extra gecreëerd geworden. Wie dat wenst kan zich nog inschrijven tot 17 Maart. Wie eerst de boot had gemist kan zich nu reppen om er alsnog bij te zijn. Intussen staat de teller al op 74 deelnemers. Nog 6 slechts plaatsen vrij … Op BE Golf vind je op datum van 17 Maart het inschrijvingsformulier. Dus aarzel niet en schrijf je alsnog in ! Even de verschillen tussen strokeplay en matchplay op een rijtje gezet verder hieronder.

Lees echter wel het reglement van de Matchplay op WaseGolf want dat is uiteindelijk wat telt ! Het volledige reglement is ter beschikking op het secretariaat of bij onze Rabbitscaptain Jean-Marc Heyninck.


 

Strokeplay

Matchplay

 Regel

Terminologie 

Medespeler is marker.

Tegenstander.

Definities

Telling

Voor elke hole een brutoscore.

De stand van de match wordt aangegeven met holes up (holes voor) of all square (gelijk) en zoveel holes te spelen. Een partij is dormie als er evenveel holes up zijn als er nog te spelen zijn.

Regel 3.1 en 3.2a

Algemene straf

Twee strafslagen.

Verlies van de hole. 

Regel 1.3

Uitholen

Verplicht (maar bij een op strokeplay gebaseerde spelvorm zoals stableford hoeft uitholen niet meer zodra je geen punten meer kunt behalen).

Niet verplicht. De speler kan de volgende slag, hole of match geven. 

Regel 3.3c en regel 6.5

Informatie over aantal slagen 

Na strafslagen zo spoedig mogelijk melden aan marker.

Na strafslagen zo spoedig mogelijk melden aan tegenstander, tenzij duidelijk en gezien door tegenstander. Bij onjuiste inlichting de fout herstellen vóór tegenstander slaat, anders verlies van de hole. 

Regel 3.2d en regel 3.3b

Oefenen op wedstrijdbaan vóór de ronde 

Niet toegestaan (diskwalificatie).

Toegestaan.

Regel 5.2

Spel staken tijdens een ronde

Wanneer de Commissie daartoe besluit of wanneer er gevaar voor blikseminslag dreigt.

Wanneer Commissie daartoe besluit of tegenstanders daartoe samen besluiten (zonder daarbij de wedstrijd te vertragen).

Regel 5.7

Afslaan buiten of van de verkeerde afslagplaats

Twee strafslagen en opnieuw afslaan, van binnen de afslagplaats. De eerste, foutieve, slag telt niet mee.

Geen straf en de bal spelen zoals die ligt, maar de tegenstander mag eisen dat de slag opnieuw wordt gedaan. 

Regel 6.1

Voor je beurt spelen

Geen straf.

De tegenstander mag eisen dat de slag opnieuw wordt gedaan.

Regel 6.4

Spelen van de verkeerde bal

Twee strafslagen. Fout moet worden hersteld. Slagen gemaakt met de verkeerde bal tellen niet mee.

Verlies van de hole.

Regel 6.3c

Bij twijfel of regels goed zijn toegepast

Er mogen twee ballen gespeeld worden.

Er mogen geen twee ballen gespeeld worden. Je moet een manier kiezen om het spel voort te zetten; als het niet anders kan, kan je er een referee bij halen. 

Regel 20.1b en 20.1c

Invloed van buitenaf

Medespeler wordt gezien als 'invloed' van buitenaf: geen straf als bal beweegt door medespeler, bal terugplaatsen op oorspronkelijke plek.

Tegenstander wordt niet gezien als 'invloed' van buitenaf.

Definities


102 views

Comments


bottom of page