top of page

In de kijker : onze Baancommissaris Frank Arts


Deze keer zetten we onze Baancommissaris even in de kijker.

Frank Arts is een trouw lid van WaseGolf sinds de opstart van onze golfclub.

Frank woont in Beveren en is vaak op pad met zijn familie en kleinkinderen en is ook zeer regelmatig aanwezig bij ons op de club.

Ook bij de Grijze Golfers is Frank actief en regelmatig neemt hij ook deel aan wedstrijden op de club en extern.


Definitie taak baancommissie en baancommissaris :

De baancommissie adviseert de eigenaar van de baan, namens de vereniging, over alle aspecten van de baan en het golfcomplex. Binnen de vereniging is de baancommissie voor de leden het aanspreekpunt voor alles wat met de baan te maken heeft. De baancommisaris staat aan het hoofd van de baancommissie. Afhankelijk van de interne regeling bij de club kan de taak van de baancommissaris variëren.


Als Baancommissaris van WaseGolf is Frank verantwoordelijk voor het bewaken van de goede conditie van ons golfterrein.

Iedere Maandag zit Frank samen met de President, Manager en Captain van WaseGolf en met de Greenkeeping verantwoordelijke.

De diverse ingrepen en onderhoudswerkzaamheden nodig voor het op punt houden van de baanconditie passeren de revue en de onderhoudsplanning wordt overlopen.

Problemen op de baan die gesignaleerd worden door de onderhoudsploeg, spelers, marshalls en iedereen die van de baan gebruikt maakt worden besproken en maatregelen worden genomen om te corrigeren of te verbeteren.

Uiteindelijk doel is de baan in goede staat houden en verder uitbouwen van de kwaliteit van onze baan. Daarbij is het ook belangrijk de leden te sensibiliseren over wat zij kunnen doen om bij te dragen aan het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van onze baan, zoals herstellen van pitchmarks, trolleys van de green en teebox weg houden en de richtingaanwijzingen op de baan navolgen.

Hebben jullie vragen of opmerkingen over de baan dan kunnen jullie steeds bij Frank terecht en uiteraard ook bij de leden van jullie Captain team.


158 views

Comments


bottom of page