top of page

Herhalen van de regels voor inschrijven


Aangezien wij merken dat sommige leden nog steeds moeite hebben met de procedures voor inschrijving en annulering herhalen wij deze nog even hieronder. Graag nogmaals jullie aandacht voor deze regelgeving en dank voor jullie begrip.

Policy Wedstrijden : Inschrijven-Flight samenstelling

Annulering- Betaling – Q en NQ

1) Flight samenstelling bij wedstrijden

o Algemene regel is dat de shuffling via het i-Golf systeem bepaalt hoe de flights zijn samengesteld. In principe wordt daar niet van afgeweken behoudens hieronder vermelde gevallen.

o Wijzigingen aanbrengen in de flights kan uitzonderlijk enkel in volgende gevallen :

§ Verantwoordelijke captain voor de wedstrijd plaatst zijn starters in eerste en/of laatste flights (enkel in verband met organisatie).

§ Wanneer blijkt dat een flight onevenwichtig is samengesteld (bijvoorbeeld allemaal hoge handicaps samen). Systeem houdt daar normaal gezien wel al rekening mee.

§ Koppels die deelnemen kunnen wel in flights komen die niet te ver uiteen liggen (er wordt onderzocht of dit als parameter in het systeem ingesteld kan worden)

§ Iemand valt alleen in een flight doordat spelers niet opdagen wegens ziekte of overmacht situatie (ongeval, te late aankomst deelnemer(s)).

o Volgende situaties worden niet erkend als geldige reden om flight samenstelling te wijzigen:

§ Samen een buggy huren

§ Samen naar de wedstrijd rijden

§ Voorkeur of onwil om wel of niet te spelen met bepaalde deelnemers

§ Vroeger naar huis moeten of pas later kunnen aankomen

2) Deadline inschrijvingen en betalingen wedstrijdfee

- Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 48 uur voor de wedstrijddag, tenzij anders aangegeven in de INFO in i-Golf.

- Wedstrijdfee dient op rekening SPOCO te staan uiterlijk 48 uur voor de wedstrijddag. Op dat moment wordt via shuffling in i-Golf de flight samenstelling bepaald. Opgelet ! Wie niet (tijdig) betaald heeft komt niet op de startlijst.

(Secretariaat en/of bevoegde captain checken desgevallend ook binnengekomen betalingen maar de speler is uiteindelijk verantwoordelijk om te zorgen dat hij/zij betaald heeft)

3) Annuleren

o Annuleren is enkel mogelijk tot 48 u voor de wedstrijddag (vooraleer geshuffeld wordt). Dit moet telefonisch gebeuren bij het secretariaat en/of de bevoegde captain. Indien tijdig bekend gemaakt mag dit ook via email of Whatsapp aan de bevoegde Captain.

o Annuleren nadat de startlijst is opgemaakt is niet meer mogelijk.

o Bij niet aangekondigde ‘no show’ wordt de wedstrijdfee niet terugbetaald. (Uitzondering geldt voor ziekte of overmacht op de dag zelf)

o Slechte weersomstandigheden zijn geen reden om te annuleren (regen, wind, koude, hitte… ) .

o In enkele uitzonderlijke gevallen kan de greenfee wel worden terugbetaald door Spoco. (overmacht door ziekte, ongeval, sterfgeval, …)

4) Qualifying en Non Qualifying

- Bij inschrijving voor externe wedstrijden dient te speler expliciet vooraf te vermelden of hij/zij NON qualifying speelt. Voor wedstrijden op de club moet dit aangegeven worden bij afhalen scorecard.

- Een wedstrijd is in principe altijd Qualifying. Wij laten uitzonderlijk Non Qualifying toe maar de keuze gebeurt vooraf en is defintief.

- Non Qualifying spelers worden ook gemixt in flights met Qualifying spelers. Er worden geen aparte Non Qualifying flights voorzien.

- Scorecards moeten verplicht ingediend worden wanneer men op de startlijst staat.

- Een speler die op de startlijst staat en zijn kaart niet indient of weigert deze in te dienen zal ingeschreven worden als ‘onrechtmatige opgave’


119 views

Comments


bottom of page