top of page

De 15 belangrijkste regels

Updated: Jun 14, 2022We merken dat niet alle leden alle golf regels goed opvolgen. Daarom hier de 15 belangrijkste regels van WaseGolf.


 1. Fore: roep altijd “fore” wanneer een bal afzwaait in de richting van andere mensen. Als je "fore" hoort is het best gepast te handelen en je zo klein mogelijk te maken en handen/armen op het hoofd om jezelf te beschermen.

 2. Afslag: Sla nooit af wanneer voorgaande flight binnen “schootsafstand” is, houd voldoende afstand.

 3. Greenkeepers: Baan personeel heeft altijd voorrang, sla pas wanneer U een teken krijgt van de greenkeeper die aan het werk is.

 4. Pitchmarks & divots: Leg uitgeslagen plaggen terug en repareer pitchmarks op de greens en oefengreens (ook die van anderen). Divots op de teebox moeten niet teruggelegd worden.

 5. Bunker: Hark na betreden de bunker aan, hark alle voetstappen weg ook als die niet van U zijn.

 6. Marshall: De marshall is er voor Uw veiligheid. Volg altijd de instructies van de marshall van dienst op.

 7. Buggy's & trollies: Het rijden met golfkar, buggy of scooter tussen greenside bunker en de green of het plaatsen van de golfkar, buggy of scooter vlak bij de green of afslagplaats is niet toegestaan.

 8. Buggy's & trollies: Het is ook niet toegestaan om met de buggy of trolley over de teebox te rijden.

 9. De baan: Start op tijdstip van boeking; niet eerder of later; ben 5 minuten voor starttijd aanwezig bij start tee. Het gebruik van driving range ballen in de baan is verboden. Ook gevonden driving range ballen op de baan neemt u niet mee. Best is deze richting driving te gooien. Indien een marshall u met een driving range aantreft, kan het zijn dat een tuchtmaatregel volgt.

 10. Doorstroming: Zorg voor vlotte doorstroming op de baan, zoek niet te lang naar een verloren bal en let op de flight achter je, pas de principes van ready golf toe, zet je trolley in de richting van de volgende hole, vul je scorecard in bij de volgende hole.

 11. Doorlaten: Laat snellere flights door wanneer aansluiting met de voorgaande flight verloren wordt.

 12. Driving range: Alleen afslaan van de hiervoor bedoelde matten, niet afslaan van het gras.

 13. Baanstatus: Kijk bij twijfel altijd naar de baanstatus op de website en houdt U aan opgelegde beperkingen.

 14. i-golf: Boek flights altijd via i-golf, schrijf U altijd uit wanneer U niet komt spelen.

 15. Bijboeken: Bijboeken in i-golf bij incomplete flights mag altijd, hiertegen kan niet gereclameerd worden.

208 views

Comments


bottom of page