top of page

Berekening handicap in WHSHierbij wat info over de berekening van je handicap. Aangezien dit mooi is uitgelegd op Golf.nl geef ik hier een uittreksel uit WHS berekening zoals je deze vindt op hun site.

Je kan steeds zelf verder gaan snuisteren via golf.nl/whs.

 

Hoe wordt een handicap berekend ?

Een handicap is gebaseerd op de beste resultaten van een speler. Als er van een speler meer dan 20 qualifying scores beschikbaar zijn, dan is de handicap van een speler het gemiddelde van de beste 8 dagresultaten van deze laatste 20 rondes. Als een speler nog geen 20 scores in zijn/haar handicapgeschiedenis heeft, dan wordt deze tabel gevolgd voor het bepalen van de handicap.

De aangepaste bruto score en het dagresultaat

De computer berekent een dagresultaat ('score differential' in het Engels) automatisch. Om een dagresultaat van een speler te kunnen berekenen, moet het volgende bekend zijn:

  • De 'aangepaste bruto score' van de speler (dit is de optelsom van de bruto holescores met een maximum van een netto double bogey per hole).

  • De course rating van de baan die gespeeld is.

  • De slope rating van de baan die gespeeld is.

Met deze gegevens kan het dagresultaat berekend worden. Het dagresultaat is te beschouwen als het behaalde handicapniveau van een speler in een ronde. Het dagresultaat is namelijk het verschil tussen de aangepaste bruto score en de moeilijkheid van de baan (gebaseerd op de course rating, slope rating en de condities op het moment van spelen: de PCC). Het dagresultaat is daarom te beschouwen als het resultaat op een gemiddelde Nederlandse baan. 

In het WHS draait het dus om de bruto scores per hole.

  • De speler moet altijd een bruto score per hole noteren, ook bij de spelvorm Stableford. (Als de speler in Stableford een hole ‘verpest’ en de bal moet oprapen om vaart in het spel te houden, dan noteert hij of zij een netto dubbel bogey. Als een speler niet weet wat zijn/haar persoonlijke netto dubbel bogey op een hole is, dan kan hij/zij een 11 invullen. Lees hier meer.)

  • Als men in de spelvorm strokeplay een heel hoge score maakt op een hole, bijvoorbeeld een 12, dan dient men de bruto holescore in te vullen (een 12). Die holescore is relevant voor de uitslag als men een wedstrijd speelt. Maar de computer noteert op die hole voor handicapdoeleinden een netto dubbel bogey. 

Opschalen van 9 of meer holes

Als een speler maar 9 holes heeft gespeeld (of 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 of 17 holes), dan wordt de score altijd omgerekend tot een dagresultaat over 18 holes. Dit opschalen ('scaling up') gebeurt automatisch door de WHS-software. Lees hier meer: Hoe wordt een score over minder dan 18 holes opgeschaald?

Als er minder dan 9 holes gespeeld zijn, dan wordt een score niet geaccepteerd voor handicapdoeleinden. 131 views

Comments


bottom of page