top of page

Afslagplaats - Tee-box


Afslagplaats - Tee-box

Waar mag je je bal afslaan om een hole te starten ?


De afslagplaats is gemarkeerd door twee Teemarkers (zwarte vierkantjes op de tekening, in de praktijk vaak groen, blauw, geel, rood, oranje of wit gekleurde markers). De Teemarkers worden geplaatst door de greenkeeping en mogen niet verplaatst worden door de speler vooraleer hij zijn bal heeft afgeslagen.


De afslagplaats waarbinnen geldig kan afgeslagen worden is gevormd door een rechthoek gevormd tussen de lijn tussen de buitenzijde van de teemarkers en loodrecht op deze lijn een afstand van twee clublengtes (gemeten met de langste club) naar achter. Zolang de bal het afslaggebied raakt ligt hij binnen het afslaggebied.


Speel je de bal van BUITEN het afslaggebied dan betekent dit in Stroke Play dat je de algemene straf krijgt : 2 strafpunten. Je dient je fout te herstellen en je moet de bal opnieuw spelen van een correcte plaats binnen het afslaggebied deze keer. Bij Match Play resulteert dit niet in strafpunten maar de tegenstander kan van jou eisen om de slag opnieuw te doen. In het afslaggebied mag je de bal op een reglementaire tee plaatsen of gewoon van de grond afslaan.


Wanneer er nog gespeeld wordt vanaf de Wintertees (matten bij ons op de WaseGolf) dan is het niet toegelaten om vanaf een plaats in het gras naast of achter de matten af te slaan.

De Wintertees zijn voorzien om de baan te sparen en te zorgen dat er geen blijvende schade is voordat het golfseizoen begint.

107 views
bottom of page